BIURO PROJEKTOWE ARCHDECO

Zaprojektuj z nami swój wymarzony dom...

ArchDeco STUDIO

Pracownia architektoniczna ArchDeco STUDIO została założona w 2012r. 
Zdobyte wykształcenie na kierunku architektura i urbanistyka, oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w biurach projektowych daje nam odpowienie przygotowanie do projektowania dla Państwa wymarzonych domów, oraz wszelkich innych budynków.
Nasze biuro projektowe zapewnia miłą i fachową obsługę oraz szybką realizację zamówienia. Odpowiadamy na pytania i udzielamy informacji na temat naszych projektów jak również udzielamy pomocy formalnej przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę. Rzetelnie i terminowo dokonamy stosownych pomiarów i sporządzimy dla Państwa projekt architektoniczny. Obsługa obejmuje pełen proces od prac przygotowawczych (inwentaryzacja, ekspertyzy, etc.) poprzez załatwienia wszystkich formalnosći, aż do uzyskania pozwolenia na budowę, a czasem do zakończenia budowy.

ZAKRES OFEROWANYCH PRZEZ NAS USŁUG OBEJMUJE:

- Projektowanie w zakresie architektonicznym i konstrukcyjnym (budynków mieszkalnych, handlowych, przemysłowych i gospodarczych
- Adaptację projektów typowych do warunków terenowych
- Projekty modernizacji istniejących budynków: rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania
- Nadzór i kierowanie budową
- Inwentaryzację obiektów budowlanych
- Poradnictwo projektowe i budowlane

OFERUJEMY RÓWNIEŻ ZAŁATWIANIE WSZELKICH FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z:

- Uzyskaniem warunków zabudowy
- Uzyskaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci
- Uzgadnianiem dokumentacji projektowej na ZUDP
- Uzgadnianiem dokumentacji u rzeczoznawców
- Reprezentowaniem inwestora w instytucjach
- Reprezentowaniem inwestora w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę

Zapraszamy na niezobowiązującą wstępną rozmowę w siedzibie biura, na której przeanalizujemy dany temat oraz nakreślamy prawidłowy kierunek działań. 

Wstępna rozmowa możliwa jest również na Państwa działce - po wcześniejszym ustaleniu terminu.

PORTFOLIO

Budowa obiektu budowlanego podlega procedurze ściśle określonej w ustawie Prawo Budowlane, dlatego też przed rozpoczęciem procesu wznoszenia budynku Inwestor zobowiązany jest do przygotowania prawnie procesu inwestycyjnego polegającego na:


- Uzyskanie Wypisu i Wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy (w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta).

- Opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych ( u geodety).

- Uzyskanie zgody na zjazd z drogi lub oświadzenia o dostępności działki z drogą publiczną (u zarządcy drogi).

- Uzyskanie zgody od właścicieli mediów i wydanie przez nich warunków przyłączenia- do wody , kanalizacji i energii elektrycznej ( jeśli dotyczy).

- Inwestor powinien zlecić opracowanie projektu budowlnego.

- Inwestor powinien wystąpić do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta o wydanie decyzji o  pozwoleniu na budowę.

- Po uzyskaniu i uprawomocnieniu decyzji o pozwoleniu na budowę, jej rozpoczęcie należy zgłosić stosowanemu Nadzorowi Budowlanemu.

KONTAKT
tel: 515 259 492
e-mail: archdeco_studio@wp.pl

ADRES
Gdów ul. Młyńska 53 ( I p. nad apteką "Słoneczko" )
Zapraszamy na spotkanie w siedzibie biura od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania.

ArchDeco STUDIO
Gdów ul. Młyńska 53 ( I p. nad apteką "Słoneczko" )